پمپ سیرکولاتور

پمپ سیرکولاتور خطی از روه پمپ های سانتریفیوژ بوده که قادر به پمپاژ سیالات تا دمای 130 درجه سانتیگراد می باشد. پمپ سیرکولاتور معمولا جهت سیرکوله آب مورد استففاده قرار می گیرد. از ویژگی های این نوع الکتروپمپ ها می توان از کارکرد کم صدای آن ها نام برد.