پمپ آب خانگی

پمپ آب خانگی به پمپی گفته می شود که برای بالا بردن و تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود و انتخاب این پمپ به عوامل متعددی بستگی دارد یک انتخاب صحیح با توجه به شرایط موجود می تواند مشکل فشار آب را برطرف کند به همین دلیل این نوع پمپ آب کارایی خوبی را در منازل و برخی از ساختمان های اداری و مسکونی دارد.