پمپ آب خانگی سائر saer

سائر یک شرکت تولید کننده پمپ های کشاورزی ، صنعتی و خانگی است که در دنیا محبوبین پیدا کرده است ، پمپ های سائر را می توان با رنگ سبزی که نمادی از کشاورزی و آبادانی می باشد ، را شناخت ، این شرکت ایتالیایی بوده و نزدیک به 80 سال است که به بشریت خدمات ارائه می کند .